Elektrická zařízení

Základní oprávnění k podníkání v této oblasti zahrnuje: oprávnění k montážím, opravám, revizím a zkouškám elektrických zařízení do 1000 V i nad 1000 V (do 35 kV) včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosferické -  statické elektřiny v objektech třídy A a B.

Provádíme:

  • Revize a zkoušky elektrických zařízení do 1000 V v objektech třídy A a B.

revize elektroinstalací a elektrorozvodů v průmyslových objektech, v kancelářských budovách, v rodinných domech, ve školách, v budovách úřadů, elektrických strojů (např. výrobní linky, obráběcí stroje, manipulační stroje, záložní zdroje, dopravníky, čerpadla, kompresory, lisy, apod.)

  • Revize a zkoušky elektrických nad 1000V (do 35 kV) v objektech třídy A a B.

revize elektroinstalací a elektrorozvodů v průmyslových objektech, trafostanicích apod.

V následujících tabulkách jsou uvedeny lhůty pravidelných revizí

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

(viz ČSN 33 2000-3, popř. další normy souboru ČSN 33 2000)

Druh prostředí

(dle dříve platných norem)

Třídy vnějších vlivů

(dle ČSN 33 200-3)

Revizní lhůty v rocích

Základní, normální

Normální1), tj. AA4, AB4, AB5, XX1 pro vlivy AC až AR (kromě AQ), BA1, BC1, BC2, BD1,1

BE1,CA1, CB1, dále pak BA4, BA5

5
Studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci

Přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5), AE4 až

AE6, AF3, AK2, AL2

3
Mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1
S otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu2)

AG3, AH3, BE2, BE3

2
Venkovní, pod přístřeškem

Umístěné venku nebo pod přístřeškem (vně budovy - může být AB2 a AB3, AB6 a AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než z deště způsobený lidským faktorem a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště buď chráněno nebo je pro ně provedeno, AF2, AF3, AN2 a AN3, AS1 až AS3 + ostatní vlivy podle místní situace - viz též např. PNE 33 2000-2)

4
Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob

Umístění elektrického zařízení

Využití a konstrukce budovy

(dle ČSN 33 2000-3)

Revizní lhůty v rocích

Prostory určené ke shromažďování více než 200 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) BD3, BD4 (zároveň též BA1) 2
Zděné obytné a kancelářské budovy

BD1 (může být též BD2)

53)

Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení BD4, BA2 3
Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 (dle ČSN 730823) CA2

2

Pojízdné a převozné prostředky  

14)

Prozatímní zařízení staveniště   0,55)

Pokud se na instalaci v určitém prostoru nebo objektu vztahuje podle uvedené tabulky (na základě různých hledisek) více než jedna revizní lhůta, bere se z nich lhůta nejkratší.

1) Viz. ČSN 33 2000-5-51:2000 (poznámka k článku 512.2.4). Pokud je elektrické zařízení v provedení pro dané prostředí, může být na základě zkušeností lhůta 5 let prodloužena i pro vnější vlivy přesahující rozsahy AA4, AB4, AB5.

2) Nevztahuje se na ochranný prostor určený podle dříve platných norem. Pro BE3N2 (nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par) stanoví ČSN EN 60079-17 ed.2 (33 23320) maximální lhůtu 3 roky, nelze-li využít podmínku článku 4.3.2 uvedené normy.

3) Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu - viz. poznámka N2 v článku 62.2.1 ČSN 33 2000-6. Uvedená lhůta 5 let platí pro provedení vnitřních elektrických rozvodů odpovídající současným požadavkům (zatížitelnost, průřez nulového vodiče atd.). Pro hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích (schodištích, chodbách) a ve společných prostorech bytových domů provedená podle dříve platných požadavků, která neodpovídají v současné době uplatňovaným zásadám pro vnější vliv BD2, se doporučují revizní lhůty 2 roky, pro vedení na komunikacích a ve společných prostorech bytových domů pro invalidy a s holobyty se doporučují revizní lhůty 1 rok.

4) Za pojízdné a převozné prostředky se kromě zařízení podle ČSN 34 1330 a karavanů podle ČSN 33 2000-7-708 považují i pojízdné a převozné míchačky, dopravníkové pásy apod.

5) Jedná se o elektrické zařízení staveniště podle ČSN 33 2000-7-704.

 

 

Lhůty pravidelných revizí elektrických instalací provedených v jednotlivých objektech a prostorech podle příslušných oddílů

části 7 souboru ČSN 33 2000

Elektrická instalace v prostoru Provedeno dle oddílu Doporučená revizní lhůta v rocích
Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory 701 3
Prostory plaveckých bazénů a fontán 702 1
Místnosti se saunovými kamny 703 3
Staveniště a demolice 704 0,5
Zemědělská a zahradnická zařízení 705 3
Omezené vodivé prostory 706 3
Zařízení pro zpracování dat 707 5
Parkovací místa karavanů v kempech 708 1
Venkovní osvětlení 714 4

Obsah byl převzat z ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 a TNI 33 2000-6.

O nás

projekt - montáž - revize - údržba

Předností naší společnosti je flexibilnost, přizpůsobení se požadavkům zákazníka, samozřejmostí je osobní přístup a vysoká kvalita provedené práce.

více informací

Nabídka služeb

Kontaktujte nás

9. května 1227
Bohumín - Nový Bohumín 735 81

E-mail: reviservis-cz@reviservis-cz.cz
Tel.: +420 736 434 985

více informací