Elektrické spotřebiče a nářadí

Provádíme:

  • revize a kontroly elektrických spotřebičů
  • revize a kontroly elektrického nářadí

Rozdělení elektrických spotřebičů podle užívání

  • Skupina A - Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímo uživateli.
  • Skupina B - Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.).
  • Skupina C - Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.
  • Skupina D - Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové kavárny atp.).
  • Skupina E - Spotřebiče používané při administrativní činnosti.

 

Za spotřebič se považuje i elektrické ruční nářadí!

 

Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2
Skupina elektrických spotřebičů Nepřipevněné spotřebiče a nářadí držené v ruce   Ostatní nepřipevněné spotřebiče
A Před vydáním provozovateli, nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání
B Třída I 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíců
Třída II a III 1x za 6 měsíců
C Třídy I 1x za 6 měsíců 1x za 24 měsíců
Třídy II a III 1x za 12 měsíců
D Třídy I, II a III 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
E Třídy I, II a III 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců

 

Další informace k revizím elektrických spotřebičů a nářadí.

 

První pravidelná revize se provádí nejpozději ve lhůtě dané tabulkou od data uvedení do provozu.

V případě velmi častého používání elektrického ručního nářadí (s nářadím se pracuje například delší dobu než 250 provozních hodin za rok), je vhodné kratší lhůty pravidelných revizí stanovit místním provozním bezpečnostním předpisem.

Lhůty kontrol a revizí se uplatňují také u elektrických spotřebičů i v případě jejich dlouhodobého pronájmu.

Kontroly a revize se vztahují i na prodlužovací a odpojitelné přívody. V případě, že přívod obsahuje ochranný vodič, ověřuje se jeho celistvost a odpor a aplikují se lhůty pro spotřebiče třídy ochrany I.

Pro prodlužovací přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako lhůty uvedené pro spotřebiče držené v ruce. Pro odpojitelné přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako pro spotřebič, se kterým se používají.

Elektrické spotřebiče provozované v záruční lhůtě (stanovené zákonem, výrobcem nebo prodejcem) se revidují pouze v rozsahu navyžadujícím zásah do jejich konstrukce. Prohlídka se provádí dle článku 6.3.1 a dále se provádějí měření elektrických parametrů. Termín revize se počítá od uvedení do provozu.

U spotřebičů třídy ochrany I a prodlužovacích a odpojitelných přívodů se před uvedením do provozu doporučuje ověřit spojitost ochranného vodiče.

Lhůty pravidelných revizí mohou být případně na základě analýzy rizik stanoveny odlišně.

 

 

Obsah byl převzat z ČSN 33 1600.

O nás

projekt - montáž - revize - údržba

Předností naší společnosti je flexibilnost, přizpůsobení se požadavkům zákazníka, samozřejmostí je osobní přístup a vysoká kvalita provedené práce.

více informací

Nabídka služeb

Kontaktujte nás

9. května 1227
Bohumín - Nový Bohumín 735 81

E-mail: reviservis-cz@reviservis-cz.cz
Tel.: +420 736 434 985

více informací