Hromosvody

Nabízíme komplexní služby v oblasti ochrany zařízení a budov před účinky atmosferické - statické elektřiny tj. návrh, montáž a revizi hromosvodů v objektech
třídy A a B. Níže je uvedena tabulka s lhůtami pravidelných revizí systémů ochrany před beskem (hromosvodů) a tabulka s maximálními intervaly kontrol.

Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosferické a statické elektřiny dle dříve platné ČSN 34 1390

Druh objektu Objekt podle povahy zpracovávaných látek Revizní lhůty v rocích

Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2 a C3

BE2, BE31), CA2 2
Ostatní Všechny, kromě BE2, BE3 a CA2 52)

1) Nevztahuje se na ochranný prostor určený podle dříve platných norem. Pro BE3N2 (nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par) stanoví ČSN EN 60079-17 ed.2 (33 2320) maximální lhůtu 3 roky, nelze-li využít podmínku článku 4.3.2 uvedené normy.

2) Platí i pro ochranné prostory určené podle dříve platných norem, které nehraničí se žádnou zónou s nebezpečím výbuchu. Zkrácení lhůty je však možno zvážit v případech, kde je nebezpečí poškození hromosvodu z důvodu mechanických, chemických (např. agresivní půda) a jiných vlivů.

 

Maximální intervaly pro systémy ochrany před bleskem a přepětím dle souboru ČSN 62305
Hladina ochrany

Vizuální kontrola

v rocích

Úplná revize

v rocích

Kritické systémy

úplná revize v rocích

I a II 1 2 1
III a IV 2 4 1

Pozn: Systém ochrany před bleskem pro prostředí s nebezpečím výbuchu by měl být vizuálně kontrolován každých 6 měsíců. Elektrická měření instalace by měla být provedena jednou za rok.

O nás

projekt - montáž - revize - údržba

Předností naší společnosti je flexibilnost, přizpůsobení se požadavkům zákazníka, samozřejmostí je osobní přístup a vysoká kvalita provedené práce.

více informací

Nabídka služeb

Kontaktujte nás

9. května 1227
Bohumín - Nový Bohumín 735 81

E-mail: reviservis-cz@reviservis-cz.cz
Tel.: +420 736 434 985

více informací