Ocelové konstrukce

Pro Vaši firmu nabízíme revizi ocelových konstrukcí (OK). Cílem revize je posouzení OK, srovnání s projektovým stavem a návrh opatření pro odstranění závad.

Prohlídka podle ČSN 73 2604 je zaměřena především na:

  • Kontrolu dokumentace konstrukce (projektová dokumentace, dokumentace pro provedení stavby, dokumentace skutečného provedení, provozní dokumentace, předpisy pro kontrolu a údržbu).
  • Geometrický tvar, poloha a úplnost konstrukce, deformace konstrukce (celkové a lokální), hlučnost a kmitání konstrukce.
  • Celkový fyzický stav konstrukce, styku a přípojů.
  • Výskyt trhlin v konstrukci (únavové trhliny v dynamicky namáhaných konstrukcích).
  • Stav povrchové ochrany a poškození konstrukce korozí.
  • Stav kotvení konstrukce.

V následující tabulce uvádíme zatřídění ocelových konstrukcé podle ČSN EN 1990  a jejich intervalů prohlídek podle ČSN 73 2604.

TŘÍDA   Příklady staveb Běžná prohlídka Podrobná prohlídka
CC1

Malé následky s ohledem na ztráty lidských životů, nebo malé/zanedbatelné

následky ekonomické, sociální nebo pro prostředí.

zemědělské budovy, kde lidé běžně nevstupují

(sklady, skleníky)

1x5 let1 provádí se na základě doporučení běžné, nebo mimořádné prohlídky minimálně 1x10 let
CC2

Střední následky s ohledem na ztráty lidských životů, nebo značné následky

ekonomické, sociální nebo pro prostředí.

obytné a administrativní budovy určené pro veřejnost 1x5 let provádí se na základě doporučení běžné, nebo mimořádné prohlídky minimálně 1x10 let
CC3

Velké následky s ohledem na ztráty lidských životů, nebo velmi významné

následky ekonomické, sociální nebo pro prostředí.

stadiony každý rok2 1x5 let

1U stožárů a komínů se první běžná prohlídka provádí po roce provozu a dále nejpozději 3 roky po poslední prohlídce. Podrobná prohlídka se provádí nejméně jedenkrát za 5 let. U kotvených stožárů se běžná prohlídka provádí jedenkrát za rok a podrobná prohlídka nejméně jedenkrát za 5 let.

2Konstrukce pohyblivých tribun se kontrolují nejméně třikrát za rok a po každém výrazném zatížení, které neodpovídá provoznímu řádu.

 

Výsledky kontroly a zjištěné vady jsou popsány v zápise o prohlídce jednotlivých konstrukcí podle ČSN 73 2604 čl. 5.4.1., zápis obsahuje také fotodokumentaci zjištěných vad ocelové konstrukce a návrh opatření pro zajištění bezpečného provozu konstrukce.

O nás

projekt - montáž - revize - údržba

Předností naší společnosti je flexibilnost, přizpůsobení se požadavkům zákazníka, samozřejmostí je osobní přístup a vysoká kvalita provedené práce.

více informací

Nabídka služeb

Kontaktujte nás

9. května 1227
Bohumín - Nový Bohumín 735 81

E-mail: reviservis-cz@reviservis-cz.cz
Tel.: +420 736 434 985

více informací