Zdvihací zařízení

Mezi vyhrazená zdvihací zařízení patří následující zařízení s motorickým pohonem:

 • zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5 000 kg (kladkostroje, kočky apod.)
 • jeřáby o nosnosti nad 5 000 kg
 • pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m
 • stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby
 • výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m
 • regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy

Pro ostatní zdvihací zařízení a vázací prostředky platí nařízení vlády č. 378/ 2001 Sb. , které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí.

Provádíme následující služby:

 • revize a revizní zkoušky
 • inspekci technického stavu zdvihacích zařízení
 • posouzení technického stavu jeřábů
 • preventivní prohlídku jeřábových drah
 • podrobné prohlídky ocelových konstrukcí
 • vypracování systému bezpečné práce pro provoz jeřábů
 • kontrolu vázacích  prostředků odborně způsobilou osobou

Jsme připraveni Vám podat odborné informace při řešení provozních a technických problémů ve vztahu ke zdvihacím zařízením a prostředků pro vázámí či zavěšování břemen, dále pak pomůžeme:

- zpracovat systém bezpečné práce v souladu s ČSN ISO 12480-1

- zpracovat technologické postupy pro vázání a zavěšování břemen

- zpracovat osnovy pro školení osob zůčastněných v provozu zdvihacích zařízení

- při řešení technických a provozních problémů

- při schvalování dokladů, dokumentace a místních předpisů

Revize a revizní zkoušky se provádějí ve lhůtách, které naleznete v níže uvedené tabulce. Provozní skupina je uvedena výrobcem v dokumentaci.

Provozní skupina Skupina jeřábu Revize roky Revizní zkouška roky
J1  a J2 I 4 8
J3 II 3 6
J4 III 2 4
J5 a J6 IV 1 2

Všechny jeřáby provozované v nebezpečných prostorách bez ohledu na zařazení do skupin.

  1 2
Jeřáby stohovací se svislým pohybem stanoviště spolu s břemenem.   1 2

Inspeckce se provádí podle předpisu ČSN ISO 9927-1 ve lhůtách, které jsou uvedeny v následující tabulce.

Název inspekce Lhůty Provádí
Denní inspekce Denně před zahájením provozu Jeřábník
Běžná inspekce Ne větší než 3 měsíce Pracovník údržby
Periodická inspekce Maximálně 1x ročně Odborný technik
nebo revizní technik
Důkladná periodická inspekce Podle článku 5.7 (5let) Jeřábový technik
nebo revizní technik
Mimořádná inspekce Po mimořádných událostech Jeřábový technik
Velká inspekce Podle článku 5.6 Technik znalec

O nás

projekt - montáž - revize - údržba

Předností naší společnosti je flexibilnost, přizpůsobení se požadavkům zákazníka, samozřejmostí je osobní přístup a vysoká kvalita provedené práce.

více informací

Nabídka služeb

Kontaktujte nás

9. května 1227
Bohumín - Nový Bohumín 735 81

E-mail: reviservis-cz@reviservis-cz.cz
Tel.: +420 736 434 985

více informací